Օգտագործման Համաձայնագիր

Օգտագործման Համաձայնագիր 


Սույն Օգտագործման Համաձայնագիրը (այսուհետ՝ «Պայմաններ») կարգավորում է Ձեր (այսուհետ՝ «USER») և «AREV TV INCORPORATED» ընկերության (այսուհետ՝ «Administrator ») www.AREV.TV ծառայության օգտագործումը: 

Սույն պայմանգարի որևէ պայմանի հետ անհամաձայնության դեպքում խնդրում ենք զերծ մնալ Ծառայության ցանկացած տեսքով օգտագործումից: Սույն պայմանագրի կնքման ամսաթիվը համարվում է Ձեր կողմից Ծառայությունից օգտվելու ամսաթիվը: 


1. ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ


1. Ռեսուրսը կամ Ծառայությունը

Ծրագրերի և տեխնիկական-տեխնոլոգիական լուծումների ընդհանրություն է, որոնց միջոցով “USER” –ը ստանում է Բովանդակություն Մուտք գործելու հնարավորություն՝ ակտիվացնելով առանց վճարման կամ գրանցման դիտումը , կամ վճարումից ու գրանցումից անմիջապես հետո: Տվյալների և ծրագրերի օգտագործման իրավունքը (ակտիվացված և ոչ ակտիվացված) փոխանցվում է Administrator-ից User -ին սույն Համաձայնագրով սահմանված պայմանների համաձայն: 

2. Օգտատերը

 Ֆիզիկական անձն է(18 տարին լրացած, և ավելին), ով իրականացնում է և ունի համացանցի միջոցով Ծառայություն մուտք գործելու իրավունք ՝ անցնելով Գրանցում և Ընդունելով Համաձայնագիրը:

3. Բովանդակությունը

Աուդիովիդեո ստեղծագործություններ են, որոնց նկատմամբ բացառիկ իրավունք ունի Administrator-ը՝ համաձայն սեփականատիրության համաձայնագրի պայմանների, որի Մուտքը ընձեռնվում է Բաժանորդագրման վճարումից հետո: Կասկածից խուսափելու համար թրեյլերները չեն մտնում «Բովանդակության» մեջ:

AREV TV ОТТ ինտերնետ հեռուստատեսության Սոֆթի իրավատեր է հանդիսանում Old School ընկերությունը՝ տեղակայված Arev.tv դոմեյնում, որը գտնվում է Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Ձորափի փողոց, 40 հասցեով: 


4. Վճարովի Բովանդակության իրավունք

Օգտատերը Գրացման ավարտից հետո ամսական վճարման դիմաց ձեռք է բերում վճարովի Բովանդակության դիտման իրավունք, ստեղծել Բովանդակության ժամանակավոր պատճեներ iOS և Android սարքերի հարթակներում և օգտվել անհատական հաշվից (account): 

5. Տվյալների և հրամանների ակտիվացման իրավունք

Բաժանորդը իրավունք ունի առանց վճարում կատարելու և առանց գրանցվելու օգտվել թրեյլերների դիտումից, ավելեցնել Բովանդակությունը «Ընտրված» դաշտում և դիտել Բովանդակության նկարագրությունները: 

6. Բաժանորդագրություն

Բաժանորդին ընձեռնում է հնարավորություն անձնական նպատակներով օգտագործել Հաճախորդների իրավունքները և մուտք գործել Բովանդակություն որոշակի վճարման դիմաց որոշակի ժամանակահատվածում՝ սույն համաձայնագրի պայմանների հիման վրա: 

7. Վարձատրությունը

Administrator –ի վարձն է, որը Բաժանորդին իրավունք է տալիս օգտվել ոչ ակտիվացված տվյալներից ու հրամաններից՝ սույն Համաձայնագրի պայմանների  սահմաններում: Վարձատրության չափը որոշվում է սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով: 

8. Համաձայնագրի ընդունում

Գրանցման գործընթաց (գաղտնաբառի և լոգինի յուրացում), որի միջոցով Բաժանորդը հաստատում է Համաձայնագրի պայմանների հետ համաձայնեցումը: Օգտատիրոջ կողմից Ծառայության օգտագործման փաստը հանդիսանում է սույն Համաձայանգրի ամբողջական ու անվերապահ ընդունում: 

9. Տարածքը

Ամբողջ աշխարհը


2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 


1. Administrator –ը տրամադրում է User –ին անհետաձգելի, հետ կանչվող ոչ բացառիկ արտոնագիր Հաճախորդների ծրագրի օգտագործման համար՝ սույն Համաձայնագրի և Գրանցման վճարման պայմանների պահպանման պայմանով: 

2. Սույն Համաձայնագիրը սահմանում է Ծառայության օգտագործման ընդհանուր պայմանները:

3. Ծառայության օգտագործման համար User-ը պարտավոր է՝ ըստ սույն Համաձայանգրով հաստատված կարգի, հաստատել, որ կարդացել, հասկացել և համաձայն է հետևել սույն Համաձայնագրի կարգին, և միանում է սույն Համաձայնագրին Բաժանորդագրմանն սգործընթացը իրականացնելու ճանապարհով (կատարել Համաձայանգրի ընդունում): Համաձայնագրի ընդունման պահից սկսած սույն Համաձայանագիրը համարվում է կնքված, իսկ User-ը ձեռք է բերում իրավունք և պարտավոր է իրականացնել սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները: 

4. Administrator-ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ փոփոխել և/ (կամ) լրացնել Համաձայնագիրը՝ առանց Օգտատերերին նախապես տեղեկացնելու:

5. (Ծառայությունում) Ռեսուրսում Գրանցում իրականացնելով Օգատատերը համաձայնում է ստանալ հաղորդագրություններ Գրացման ժամանակ նշված էլեկտրոնային հասցեով և/կամ, եթե կիրառելի է, բաժանորդագրության համարով՝ հաջորդ ընդհանուր իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում Ռեսուրսում (Ծառայությունում), ինչպիսիք են նոր բովանդակության տեղադրում, հատուկ առաջարկներ, ակցիաներ, ինչպես նաև այլ տեղեկություն: 

6. Սույն Համաձայնագրի ընդունման ճանապարհով User –ը տալիս է իր համաձայնությունը Գրանցման արդյունքում ցանկացած տեղեկատվության հավաքի և օգտագործման համար: Administrator-ը իրավունք ունիօգտագործել այդպիսի ինֆորմացիան հաշվի ցուցադրման, տեխնիկական ծառայության, վեճերի հարթեցման, մարկետինգի կամ նման այլ նպատակների համար: 

7. Բովանդակությունը տեղադրվում է Ծառայությունում հայերեն, ռուսերերն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև՝ ընտրովի այլ լեզուներով՝ ներկայացնելով այն սուբտիտրերով: Օգտատերը ընդունում և համաձայնում է Բովանդակության դիտմունը այն լեզվով, որը առկա է Ծառայությունում: 

8. Administrator-ի պարտավորությունը չակտիվացված որոշ տվյալների և հրամանների իրավունքի տրամադրումով համարվում է կատարված Ադմինիստրատորի կողմից՝ Բաժանորդագրության համար վճարման պահից սկսած: 


3. ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


1. Սույն Համաձայնագրում նշված 2.1 կետի համաձայն, Օգտատիրոջը Բովանդակությունը դիտելու իրավունք տրվում է Պրեմիում փաթեթի ամենամսյա գրանցման վճարման պայմանի հիման վրա, որի արժեքը կազմում է ամսական 3,5 ԱՄՆ դոլար: Բոլոր վճարման համակարգերի տոկոսները վճարում է Arev.tv –ին: 

2. User-ի պարտավորությունները Բաժանորդագրության համար վճարումով համարվում է կատարված Օպերատորի կողմից վճարող և/ կամ այլ անձի վերաբերյալ, ով կատարում է վճարում, Administrator-ին՝ « Հաստատում» տալու պահից սկսած: 

3. Գրանցման արժեքը միակողմանի կարող է փոփոխվել Administrator-ի կողմից՝ սույն Համաձայնագրի մեջ փոփոխություն մտցնելու ճանապարհով:

4. Համացանցին միանալու և մուտք գործելու, առևտրի հետ կապված բոլոր հարցերը, ինչպես նաև համապատասխան սարքավորումների հետ կապված ճշգրտումերն ու ծրագրային արտադրանքը User-ը լուծում է ինքնուրույն և չի ընկնում սույն Համաձայնագրի ազդեցության ներքո: Բոլոր վճարումները, որոնք իրականանում են Administrator-ի հասցեով չեն ներառում ինտերնետի կամ տվյալների թրաֆիկի արժեքը: Ձեր ինտերնետ-մատակարարը կամ բջջային կապի օպերատորը կարող է գումար գանձել Ձեր թրաֆիկի տվյալնների ծավալի համար: Եթե Դուք տեղեկացված եք Ձեր թրաֆիկի տվյաների արժեքից՝ համաձայն օգտագործվող սակագնի, դիմեք Ձեր ինտերնետ-մատակարարին կամ բջջային կապի օպերատորին:


4. Վճարման պայմանները.


Վճարումն իրականացվում է Stripe, 4 Pay և  Idram վճարման համակարգերի միջոցով՝ օգտագործելով այս համակարգերի տրամադրած բոլոր հնարավորությունները : 


1. Բաժանորդագրման վճարման համար User-ը պարտավորվում է օգտագործել միայն այն բանկային քարտը, որի քարտապանը հանդիսանում է հենց ինքն անձամբ, և որի նկատմամբ բանկի և Օգտատիրոջ միջև կնքված է համապատասխան պայմանագիր: Այն դեպքում, եթե User-ը մտադիր է օգտագործել այլ անձի բանկային քարտ, ապա նա ինքնուրույն է կրում պատասխանատվություն վնասների դեպքում, որը պատճառել է/ կարող է պատճառել նշված քարտապանին վերոհիշյալ գործողությունների արդյունքում: 

2. Բաժանորդագրման վճարման ժամանակ User-ը պարտավորվում է օգտագործել միայն այն բջջային հեռախոսի հաշիվը, որի տերը հանդիսանում է հենց ինքը, և որի վերաբերյալ իր և բջջային օպերատորի միջև կնքված է համապատասխան պայմանագիր: Այն դեպքում, եթե User-ը մտադիր է օգտագործել այլ անձի բջջային հեռախոսի հաշիվ, ապա նա ինքնուրույն է կրում պատասխանատվություն վնասների դեպքում, որը պատճառել է/ կարող է պատճառել նշված հաշվեհամարի տիրոջը:  

3. Գրանցված հաշվին User-ը մուտք իրականացնում է Հավատարմագրման ճանապարհով: 

4. Տեղեկության կորստի և/կամ հաշվեհամար մուտք գործելու անհնարիության դեպքում User-ը կարող է այն վերականգնել՝ մուտքագրելով էլեկտրոնային հասցեն (լոգին , որին ավտոմատ կերպով կուղարկվի նամակ՝ գաղտնաբառի վերականգման հղումով): 


5. ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԱԿՑԻԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ


1. Administrator-ի կողմից գովազդային ակցիաների անցկացման դեպքում Գրանցման արժեքը կարող է փոփոխվել:

2. Համաձայն Գովազդային ակցիայի Գրանցման արժեքը պահպանվում է միայն տվյալ գովազդային ակցիայի գործելու ընթացքում: 

3. Գովազդային ակցիայի վերջնաժամկետում Գրանցման արժեքը որոշվում է համաձայն Համաձայնագրի 3.1 կետով: 


6. Բաժանորդագրման ձևակերպման գործընթացը

1. Քայլ առաջին՝ Բաժանորդարում Ծառայությունում:

2. Քայլ երկրորդ՝ Սույն Համաձայնագրի և գաղտնիության Քաղաքականության պայմաններին ծանոթացում և համաձայնություն:

3. Քայլ երրորդ՝ User-ի բանկային քարտի կապ և ստուգում

4. Քայլ չորրորդ՝ բանկային քարտից գումարի ավտոմատ կանխիկացում:7. Գումարի վերադարձման կարգը


1. Գումարի սխալ գանձման դեպքում, Դուք կրող եք դիմել Ծառայության տեխնիկական աջակցությանը՝ support@arev.tv հասցեով: 

2. Գումարի վերադարձը իրականացվում է այն բանկային քարտի վրա, որից իրականացվել է վճարումը՝ User-ի գրավոր դիմումի, անձը հաստատող փաստաթղթի և վճարում կատարելու փաստի հաստատման հիման վրա, դիմելու օրվանից ավելի քան 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում: 


8. Եթե դուք այլևս չեք ցանկանում շարունակել օգտվել Ծառայությունից, ապա Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել Ծառայության տեխնիկական աջակցություն՝ support@arev.tv հասցեով: 

9. Գրանցումը կարելի է չեղարկել միայն Գրանցման հաջորդ ժամանակահատվածում: 

10. Կանխիկ գումարը Բաժանորդագրության ժամանակահատվածում չի վերադարձվում, եթե.


1. User-ը դադարում է օգտագործել Ծառայությունը՝ ունենալով վճարովի գրանցում

2. Մուտք դեպի Բովանդակություն դադարեցված է Բովանդակության օգտագործման իրավունքի ժամկետը լրանալուց հետո: 

3. Administrator –ը արգելափակել է հաշիվը կամ դիմել է այլ պատժամիջոցների User-ի նկատմամբ՝ սույն պայմանագրի խախտման դեպքում: 

4. Օգտագործվող սարքերի տեխնիկական բնութագրերի և/կամ ծրագրային ապահոությունը չի համապատասխանում Ծառայության պահաջներին.

5. Գրանցման համար վճարման ժամանակ User-ը ներկայացրել է իր մասին ոչ հավաստի տվյալներ.

6. Եթե Administrator-ը համարում է, որ User-ի գործողությունները խարդախություն են կամ ուղղված են Ծառայության աշխատանքի խափանմանը, Ծառայության կամ բրենդի հեղինակության խեղաթյուրմանը, DDoS-հարձակման կազմակերպմանը, վիդեո-ծովահենության գործունեությանը և այլն:

7. Քարտապանի գրավոր հիմնարար դիմումի առկայության (միայն հաստատող փաստաթղթերի առկայության պայմանով) բանկային քարտի ոչ իրավական օգտագործման փաստի դեպքում: 


11. Administrator-ը իրավունք ունի մերժել User-ին տրամադրել Բաժանորդագրություն (կամ Administrator-ի հայեցողությամբ ժամանկավորապես դադարեցնել համապատասխան բանկային քարտի հետ կապված գործարքները) հետևյալ դեպքերում.


• Եթե User-ը չի պահպանում Բաժանորդագրություն ստանալու գործընթացը

• Սույն Համաձայնագրի պայմանների չընդունման դեպքում

• Բանկի կողմից բանկային քարտի տվյալնների հաջող ստուգման տեղեկատվություն չստանալու դեպքում.

• Վճարման Օպերատորից և/կամ բանկային քարտի թողարկողի կողմից տվյալ քարտի տվյալներով օպերացիան իրականացնելու մերժման դեպքում.

• Բջջային հեռախոսի հաշվից գումարի գանձման մերժման դեպքում.

         Administrator-ը պատասխանատվություն չի կրում դրամական միջոցների չնդունման կամ ուշացման իրենից անկախ պատաճռների հետևանքով, այդ թվում նաև վճարային համակարգերի, վճարային ցանցերի, բանկերի վճարման գործընթացի ժամանակ անսարքության հետևանքով:

User և Administrator-ը սույն Համաձայնագրի պայմանների համաձայն հաստատում և համաձայնում են, որ Բովանդակություն մուտք համարվում է Բաժանորդագրման վճարման պահը: 

Բաժանորդագրման ժամկետի լրանալուն պես User-ի համար Բովանդակությունը դառնում է անհասանելի: 

User-ը կրում է ամբողջական պատասխանատվություն իր սարքի և Ծառայության համապատասխանության համար, ինչպես նաև Բավանդակության վարելու իր սարքի հնարվորությունը: Այն դեպքում, եթե User-ի սարքը չի աջակցում Բովանդակություն ձևաչափը, ապա Administrator-ը պատասխանատվություն չի կրում User-ի վճարված Գրանցման Փոխհատուցման համար: 

Գրանցման ավտոմատ երկարացում 

Բաժանորդագրման վճարումը կարող է իրականացվել առանց Օգտատիրոջ անմիջական ներկայության, սակայն նրա նախնական համաձայնությամբ՝  User Օգտատիրոջ դրամական միջոցների բանկային հաշվից ավտոմատ դեբետավորման միջոցով՝ համաձայն բանկի և/կամ վճարային համակարգերի պայմանների: Սույն կետը՝ Ռեսուրսի այլ գործողությունների թվում, հանդիսանում է իր բանկից դրամական միջոցների գանձման User-ի համաձայնություն Բաժանորդագրման ձևակերպման ժամանակ: Գրանցման համար դրամական միջոցների գանձումը տեղի է ունենում պարբերաբար յուրաքանչյուր ամիս: User-ի հաշվեհամարին դրամական միջոցների բացակայության դեպքում, ավտոմատ գանձման պահին, ավտոմատ գանձումը կարող է կրկնվել մինչև միջոցների հաջող կանխիկացումը: Գրանցման հաջորդ ժամկետը հավասար է մեկ ամսի: 

ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  

Օգտատերը իրավունք ունի.

Ամբողջությամբ օգտագործել Ծառայության կողմից տրամադրած բոլոր ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ Գրանցման համար վճարման պայմանով.

Օգտագործել ակտիվացված տվայլներն ու հրամանները.

Օգտագործել չակտիվացված տվյալներն ու հրամանները Ադմինիստրատորի Վարձատրությունը Վճարելուց և Գրանցման գործընթացը ավարտին հասցնելուց հետո: 


Օգտատերը պարտավոր է.

Պահպանել սույն Համաձայնագրի պայմանները

Զերծ մնալ Ծառայության աշխատանքի ապակայունացմանը ուղղված գործողություններից և մուտք կատարելու չթույլատրված փորձից: 

Կիրառել համապատասխան միջոցներ իր հաշվեհամարի պահպանման, բանկային քարտի տվյալների՝ կապված հաշվեհամարի հետ գաղտնաբառի անվտանգության համար: Օգտատերը պատասխանատվություն է կրում Ռեսուրսում իր հաշվեհամարից (Լոգինով և Գաղտնաբառով) կատարվող բոլոր գործողությունների համար: Օգտատերը պարտավոր է տեղեկացնել Ադմինստրատորին Օգտատիրոջ հաշվեհամարից Ռեսուրս (Ծառայություն) մուտք գործած երրորդ անձի մասին: Օգտատերը իրավունք չունի փոխանցել, զիջել, վաճառել, տալ օգտագործման և նմանատիպ այլ բաներ, Ռեսուրսի հաշվեհամարը: 

Օգտատերը իրավունք ունի ստեղծել մի քանի հաշվեհամար՝ հաշվի առնելով այն, որ մեկ էլեկտրոնային փոստի (Լոգին) համար մեկից ավելի հաշվեհամար ստեղծելը չի թույլատրվում: 

Ադմինիստրատորին և/կամ այլ Օգտատերերին չմոլորեցնել սեփական անձի վերաբարեյալ կեղծ տվյալներով.

Չիրականցնել գործողություններ, որոնք ուղղված կլինեն երրորդ անձի հաշվեհամարին մուտք գործելու ուղղությամբ՝ Լոգինի և Գաղտնաբառի ձեռք բերման, կոտրման և այլ միջոցներով:

Ինքնուրույն հետևել համացանցում սույն Համաձայնագրի պայմանների փոփոխություններին www.arev.tv էլեկտրոնային հասցեով: 

18 տարին չլրացած անձը պետք է զերծ մնա Ծառայություն և Բովանդակություն բաժինների դիտումներից՝ նախատեսված չափահաս հետևորդների համար: 

Օգտատերը, սույն Համաձայնագրի պայմանների համաձայն, ստանում է իրավուք օգտագործել ակտիվացված և ոչ ակտիվացված տվյալներն ու հրամնները: 
Ադմինիստրատորը իրավունք ունի.

Որոշել , փոփոխել և նորացնել Ծառայությունում մատչելի Բովանդակությունը, Կայքի արտաքին տեսքն ու կառուցվածքը, թույլատրել և սահմանափակել Կայքի մուտքը՝ սույն Համաձայնագրին համապատասխան: 

Լուծել Կայքի օգտագործման խնդիրները առևտրի, մասնավորապես գովազդի տեղադրման, գործընկերային ծրագրերում մասնակցության և այլնի հետ կապված:

Սույն Համաձայնագրի խախտման դեպքում կասեցնել, սահմանափակել կամ դադարեցնել User-ի մուտքը Կայք՝ միակողմանիորեն, ինչպես նաև Ծառայության օգտագործման հնարավորության արգելում: 

Տեղադրել գովազդային և/կամ այլ տեսակի ինֆորմացիա Ռեսուրսի (Ծառայության) ցանկացած բաժնում, որին Օգատատերը տալիս է իր համաձայնությունը սույն Համաձայանգրի Ընդունման միջոցով: 

Դնել տարիքային սահմանափակում Կայքում տեղադրված Բովանդակություն մատչելիությանը, որը նախատեսված է որոշակի տարիքային սահմանափակում ունեցող ունկնդրի համար:

Ադմինիստրատորը իրավունք ունի կիրառել ցանկացած գործողություններ, որոնք չեն հակասում գործող օրենսդրությանը և որոնք կիրառելի են սույն Համաձայանգրով՝ Ծառայություն առանց թույլտվության, տեղադրված Բովանդակության մուտք գործելու և Ծառայության ապակայունացումը կանխարգելելու համար: 

Ադմինիստատորը պարտավոր է. 

Ապահովել Տարածքի սահմաններում Կայք մուտք գործելու տեխնիկական հնարվարությունները՝ սույն Համաձայնագրի համաձայն.

User-ին տրամադրել հնարավորություն ինտերնետի միջոցով ազատ օգտագործել ակտիվացված տվյալներն ու հրամանները

Վճարման դիմաց User-ին իրավունք տալ օգտագործել ոչ ակտիվացված տվյալներն ու հրամանները:

ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ՀԱՇԻՎԸ

Կայքում գրանցվելուց հետո՝ ըստ սույն համաձայնագրում նշված պայմանների, User-ը իրավունք է ստանում մուտք գործել իր հաշիվ: 

Սույն Համաձայնագրի սահմաններում հաշիվ ասելով հասկանում ենք , այն հաշիվը, որը ներառում է իր մեջ տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ եմ User-ի նույնականացման և տեղեկատվության հավատարմագրման համար:


ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԵՐԱՇԽԻՔՆ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

18 տարին չլրացած User-ը պարտավորվում է զերծ մնալ Բովանդակության 18+ և/կամ Ծառայության օգտագործումից՝ առանց ծնողների, խնամակալների, հոգեբարձուների, որդեգիրների կամ այլոց, ովքեր հոգ են տանում իրենց մասին տեղեկության ՝ համաձայն գործող օրենսդրության: Հակառակ դեպքում, սույն Համաձայնագրի տվյալ կետի խախտման համար համապատասխան տարիքը չբոլորած անձի համար պատասխանատվությունը կրում են խնամակալները, հոգեբարձուները, որդեգիրները կամ այլ օրինական ներկայացուցիչները, ովքեր հոգ են տանում իրենց մասին՝ գործող օրենքի համաձայն: Administrator-ը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի օգտագործման և Բովանդակության դիտման օրինականության վերաբերյալ:

User-ը երաշխավորում է, որ Կայքի օգտագործման ժամանակ չի իրականացնում և չի իրականացնի այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են Կայքի պաշտպանությունը շրջանցելու տեխնիկական միջոցների ոչ օրինական օգտագործմանը, մասնավորապես Բովանդակության պատճենը:

Օգտատերը պատասխանատվություն է կրում Լոգինի և Գաղտնաբառի անվտանգության համար, ինչպես նաև այն ամենի համար, ինչ տեղի կունենա Կայքում՝ իր Լոգինի և Գաղտնաբառի Հավատարմագրությունից հետո: Սույն Համաձայնագրով Օգտատերը համաձայնում է , որ ցանկացած գործողություն, որն իրականացնում է User-ը իր Լոգինով և Գաղտնաբառով ճանաչվում է User-ի գործողություն: Ադմինիստրատորը իրավունք ունի արգելել որոշակի Լոգինների օգտագործումը և/կամ հեռացնել դրանք գործածումից: User-ը պարտավոր է անմիջապես տեղեկացնել Administrator-ին իր Լոգինի և Գաղտնաբառի ցանկացած չարտոնված մուտքի դեպքում և/կամ անվտանգության ցանկացած խախտման ժամանակ: 

Ադմինիստրատորը պատասխանություն չի կրում Օգտատիրոջ և ուրիշ այլ երորրդ անձի առաջ 

1. Կայքում տեղեկությունների հավաստիության, բովանդակության և օրինականության համար, որը օգտագործում է/ստանում է User-ը: Հյուրերի և հաղորդավարների կարծիքը ոչ միշտ է համընկնում Administrator-ի կարծիքի հետ: 

2. Ապրանքի/աշխատանքի/ծառայության որակի համար, որոնք ձեռք է բերում User՝ գովազդային տեղեկատվությունը դիտելուց հետո, որը տեղադրված է Կայքում և դրանց Օգտատիրոջ չափանիշներին և սպասումներին հնարավոր անհամապատասխանության համար: 


Կայքը կարող է բովանդակել համացանցի այլ ռեսուրսների հղումներ: User-ը ընդունում և համաձայնում է նրան, որ Administrator-ը չի ղեկավարում և ոչ մի պատասխանություն չի կրում այդ ռեսուրսների մատչելիության, բովանդակության, ինչպես նաև այդ ռեսուրսների օգտագործման հետ կաված ցանկացած հետևանքների համար: 


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ


User-ը հաստատում և համձայնում է, որ Կայքը կարող է լինել անհասանելի՝ տեխնիկական պահանջներին անհամապատասխան սարքերի օգտագործման դեպքում:

Բովանդակության դիտման որակը և Կայքի աշխատանքը կախված է ինտերնետի և այլ չափանիշների աշխատանքի արագությունից , այդ թվում նաև օգտագործվող սարքի մոդելից: 

Ադմինիստրատորը ձեռնարկում է իրենից կախված բոլոր միջոցները Կայքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար, սակայն պատասխանատվություն չի կրում (այդ թվում՝ վթարային և պրոֆիլակտիկ), ներկայացված տվյալների որակի կամ արագության ոչ բավարարության համար: 


ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Կայքում տեղադրված և օգտագործվող մտավոր գործունեության արդյունքը, ինչպես նաև հենց Կայքը հանդիսանում է իրենց օրինական իրավատերերի մտավոր սեփականություն և պահպանվում է ինտելեկտուալ սեփականության մասին ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի համապատասխան: Կայքում տեղադրված մտավոր գործունեության ցանկացած արդյունքի օգտագործում (այդ թվում՝ վիզուալ ձևավորման, խորհրդանիշեր, տեքստեր, գրաֆիկական պատկերներ, նկարազարդումներ, լուսանկար, տեսանյութեր, ծրագրեր, երաժշտություն և այլ նյութերի տարրեր) առանց նախապես Administrator –ի կամ օրինական իրավատիրոջ համաձայնության, հանդիսանում է ոչ օրինական և կարող է դատական վարույթի պատճառ հանդիսանալ և օրենքը խախտողին ենթարկել իրավական, վարչական, քրեական և քաղաքացիական պատասխանատվության ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 

Կայքում տեղադրված ինտելեկտուալ գործունեության հասանելիությունը տրամադրվում է Administrator-ի կողմից բացառապես անձնական ոչ կոմերցիոն գործածության համար՝ բացառապես Կայքի միջոցով դրանց հետ ծանոթանալու նպատակով:

User-ի ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է սույն Համաձայնագրի տեխնիկական միջոցների անվտանգության շրջանցման համար, Բովանդակության դիտման հասանելիության նպատակով, հանդիսանում է հեղինակային իրավունքների խախտում, և այս դեպքում User-ը ինքն անձամբ է իրավական պատասխանատվություն կրում: 

Այն դեպքում, եթե Բովանդակությունը կամ Կայքում ներկայացված այլ ինֆորմացիա, կհաղորդվի հրապարակայնորեն, օրինակ՝ զվարճանքի և ժամանցի վայրերում, նմանօրինակ հրապարակայնացման կազմակերպիչները կրում են պատասխանատվություն և ինքնուրույն են լուծում իրավատերերի և/կամ երրորդ անձանց պահանջները՝ կապված նման օգտագործման հետ: 

Բացի գործունեության այն դեպքերից, երբ Ադմինիստրատորը կամ իրավատերը ակնհատորեն արտահայտում է իր համաձայնությունը ցանկացած անձի մտավոր գործունեության արդյունքի ազատ օգտգործման համար: 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է անժակետ և տարածվում է Օգտատիրոջ գործունեության վրա Համաձայանգրի Ընդունման պահից սկսած: 

Administrator-ը իրավունք ունի առանց նախօրոք տեղեկացնելու, ինչպես նաև User-ի առաջ առանց որևէ պատասխանատվության (Բացառությամբ Բաժանորդագրման համար իր վճարած գումարի մի մասի համամասնական վերադարձնելու պարտականությանից ՝ մինչև դրա ավարտը, որը չի տրամդրվել Կայքի գործունեության դադարման հետ կապված), փոփոխել կամ դադարեցնել Կայքի աշխատանքը և/կամ Բովանդակության մուտքի տրամադրումը, ինչպես նաև փոխել Բովանդակության մուտքի պայանների փոփոխությունը: 

Սույն Համաձայանգիրը և՛ Ադմինիստրատորի, և՛ Օգտատիրոջ միջև կարգավորվում է ՀՀ Օրենսդրության համաձայն: Համաձայնագրով չհարթեցված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ Օրենսդրությամբ:

Կողմերը համաձայն են, որ բոլոր վեճերը, որոնք առաջացել են Կողմերի հարաբերություններից, որոնք կարգավորվում են սույն Համաձայնագրով, պետք է լուծվեն իրավասու դատարանով՝ կախված Administrator-ի գտնվելու վայրից, վճերի հարթեցման նախաքննական պարտադիր կարգով: 

Հայցերին պատասխանելու ժամկետը չի գերազանցում 10 (տասը) աշխատանքային օր: