Կոնտակտներ

հեռ. +374 95 27 38 88 (Հայաստան)

+7 958 402 44 17 (Ռուսաստան)

e-mail: support@arev.tv (Տեխ. աջակցություն)