Երևանի սիրուն աղջիկ-կատարում է Սերգեյ Դավիդյան

(2018)